Articles


Cohen, E. (2011). The people of tourism cartoons, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22 (3):  326-349.
(https://doi.org/10.1080/13032917.2011.624845)
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13032917.2011.624845


Sel, S. G., Lale, C., Aktaş, G. (2016). Karikatüristler Gözüyle Deniz Turizmi: Turizm Karikatürlerinin Göstergebilim Yaklaşımı İle İncelenmesi (Marine Tourism Through the Eyes of Cartoonists: An Investigation of Tourism Cartoons with A Semiotic Approach), III. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Yayınları.
(Doi: 10.18872/DEU.b.UDTS.2016.0003)
http://www.denizturizmi2016.deu.edu.tr/0003.pdf


Sel, S. G., Lale, C., Aktaş, G. (2016). Karikatüristler Gözüyle Deniz Turizmi: Turizm Karikatürlerinin Göstergebilim Yaklaşımı İle İncelenmesi (Marine Tourism Through the Eyes of Cartoonists: An Investigation of Tourism Cartoons with A Semiotic Approach), DEÜ Denizcilik Fakültesi Dergisi, UDTS 2016 Özel Sayı Sayfa: 65-87.
DOI: 10.18613/deudfd.297701
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/283189


Civelek, M., Türkay, O.(2019). Uzay Turizmine İlişkin Uluslararası Turizm Karikatürlerinin
Göstergebilimsel Bir Analizi A Semiological Analysis Of Space Tourism Related International Tourism
Caricatures), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (3):960-980.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/818676


Yıldız, U., Yılmaz, M. (2017). Karikatürün Öğrenci Resimleri Üzerine (The Impact Of Carıcature On Student’s Drawıngs), idil: Sanat ve Dil Dergisi, 37 (6):2469-2487.
http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1503338321.pdf