سازمان

این مسابقات که همه ساله برگزار می شود، پذیرای هنرمندان کاریکاتوریست آماتور و حرفه¬ای است. از بین شرکت کنندگان صد اثر به دور نهایی راه پیدا می کند که این آثار در کتاب کاریکاتور به چاپ می رسد. مراسم اهدای جوایز در استامبول برگزار می شود. این مسابقات با کمک وزارت فرهنگ و توریسم جمهوری ترکیه برگزار می شود.