2018 دهمین رقابت بین المللی کاریکاتورهای بین المللی

تعداد مسابقات: 10 سال: 2018 تم: خاطرات سفر ردههای صفحه: بزرگسالان رده و جوانان رده اطلاعات مربوط به کارتون ارسال شده: تعداد کارتون های ارسال شده: 1331 تعداد کشورها: 61 تعداد کارتونیست ها 673 لیست کارتون های ارسال شده: بزرگسالان (اینجا کلیک کنید) جوانان (اینجا کلیک...

چهارمین مسابقه¬ی کاریکاتور گردشگری بین¬المللی 2017

تعداد مسابقات: 9 سال: 2017 تم: تعطیلات از گذشته به حال حاضر ردههای صفحه: بزرگسالان رده و جوانان رده اطلاعات مربوط به کارتون ارسال شده: تعداد کارتون های ارسال شده: 1101 تعداد کشورها: 62 تعداد کارتونیست ها: 584 لیست کارتون های ارسال شده: بزرگسالان (اینجا کلیک کنید)...

هشتمین مسابقه بین المللی کاریکاتور بین المللی – 2016

8: تعداد مسابقه 2016: سال موضوع: آینده گردشگری، گردشگری آینده رده سنی: رده بزرگسالان و رده جوانان اطلاعات کاریکاتور ارسالی: 920: تعداد کاریکاتور 63: تعداد کشور شرکت‌کننده 475: تعداد شرکت‌کنندگان لیست ارسال‌کنندگان (جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید): 20 May 2017, Four...

هفتمین مسابقه بین المللی کاریکاتور بین المللی – 2015

7: تعداد مسابقه 2015: سال گردشگری و صلح: موضوع موضوع: آینده گردشگری، گردشگری آینده رده سنی: رده بزرگسالان و رده جوانان 895: تعداد کاریکاتور 67: تعداد کشور شرکت‌کننده 445: تعداد شرکت‌کنندگان لیست ارسال‌کنندگان (جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید): 7 May 2016, Tarık Zafer...

2014 چهارمین مسابقه¬ی کاریکاتور گردشگری بین¬الملل

6: تعداد مسابقه 2014: سال همه سیستم فراگیر : موضوع رده سنی: رده بزرگسالان و رده جوانان اطلاعات کاریکاتور ارسالی: 915: تعداد کاریکاتور 60: تعداد کشور شرکت‌کننده 489: تعداد شرکت‌کنندگان لیست ارسال‌کنندگان (جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید): 24 April 2015, Akra Barut...

چهارمین مسابقه¬ی کاریکاتور گردشگری بین¬المللی 2013

5: تعداد مسابقه 2013: سال  جهانگردی: موضوع باز به همه: دسته اطلاعات کاریکاتور ارسالی: 705: تعداد کاریکاتور 57: تعداد کشور شرکت‌کننده 323: تعداد شرکت‌کنندگان 25 April 2014, Clup Calimera Serra Palace, Manavgat, Antalya, Turkey: تاریخ و محل برگزاری مراسم جایزه اعضای...

چهارمین مسابقه¬ی کاریکاتور گردشگری بین¬المللی 2012

4: تعداد مسابقه 2012: سال  جهانگردی: موضوع باز به همه: دسته اطلاعات کاریکاتور ارسالی: 692: تعداد کاریکاتور 72: تعداد کشور شرکت‌کننده 312: تعداد شرکت‌کنندگان 5 April 2013, Istanbul Modern Exhitibition Hall, Istanbul, Turkey: تاریخ و محل برگزاری مراسم جایزه اعضای هیأت...

دومین مسابقه¬ی کاریکاتور گردشگری بین¬المللی 2010

  2: تعداد مسابقه 2010: سال باز به همه: موضوع جهانگردی: دسته اطلاعات کاریکاتور ارسالی: 404: تعداد کاریکاتور 42: تعداد کشور شرکت‌کننده 195: تعداد شرکت‌کنندگان 10 February 2011, 15th EMITT, Istanbul, Turkey, تاریخ و محل برگزاری مراسم جایزه اعضای هیأت داوری: Bayram...

2009 چهارمین مسابقه¬ی کاریکاتور گردشگری بین¬المللی

1: تعداد مسابقه 2009: سال جهانگردی: موضوع باز به همه: دسته اطلاعات کاریکاتور ارسالی: 599: تعداد کاریکاتور 50: تعداد کشور شرکت‌کننده 269: تعداد شرکت‌کنندگان 11 February 2011, 14th EMITT, Istanbul, Turkey: تاریخ و محل برگزاری مراسم جایزه اعضای هیأت داوری: Atila ÖZER...