مدال ها

کاریکاتوریست‌های رده بزرگسال
جوایز مقام‌ها
1000 دلار آمریکا نفر اول
600 دلار آمریکا نفر دوم
400 دلار آمریکا نفر سوم
1000 دلار آمریکا جایزه مخصوص پروفسور آتیلا اوزر
کاریکاتوریست‌های رده جوانان
جوایز مقام‌ها
750 دلار آمریکا نفر اول
400 دلار آمریکا نفر دوم
250 دلار آمریکا نفر سوم