مدال ها

کاریکاتوریست‌های رده بزرگسال
جوایز مقام‌ها
3000 دلار آمریکا نفر اول
 تعطیلات در ترکیه (5 روز، 2 نفر) نفر دوم
 تعطیلات در ترکیه (5 روز، 2 نفر) نفر سوم
1500 دلار آمریکا جایزه مخصوص پروفسور آتیلا اوزر
مدال یادبود
کاریکاتوریست‌های رده جوانان
جوایز مقام‌ها
1500 دلار آمریکا نفر اول
مدال جایزه موفقیت (2 نفر)