تاریخهای مهم

2018 اطلاعیه اول مسابقه
31 دسامبر 2018 آخرین مهلت جهت ارسال کارها
19 ژانویه 2019 جلسه هیأت داوری جهت انتخاب کاریکاتورهای برتر  
24 الی 31 ژانویه 2019 اعلام کاریکاتورهای فینال (جهت بررسی اعتراضات احتمالی)  
آوریل 2019 اعلام برندگان
مراسم اهداء جوایز
محل اهداء جوایز